Umowa darowizny

Akty notarialne Tychy

Sporządzanie umów i aktów notarialnych w komfortowych warunkach, odpowiadając na wszystkie wątpliwości i pytania zainteresowanych stron.

Poniżej przedstawiamy zakres dokumentów oraz wytyczne do ich przygotowania. Poprawne przygotowanie dokumentacji w dłuższej perspektywie pozwoli oszczędzić czas i sprawi, że cała procedura przebiegnie sprawniej.

Dbamy także o warunki przygotowywania aktów notarialnych. Opracowujemy je w naszych gabinetach, poświęcając na rozmowę tyle czasu, ile potrzebuje Klient. Chętnie odpowiadamy także na wszystkie pytania – doskonale rozumiemy, że mogą pojawić się wątpliwości.

Darowizna nieruchomości gruntowej – niezbędne dokumenty

 • Numer księgi wieczystej.
 • Podstawa nabycia. To dokument potwierdzający nabycie nieruchomości gruntowej przez sprzedawcę nieruchomości. W przypadkach, gdy podstawą nabycia jest:

 → postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub,
 → akt poświadczenia dziedziczenia lub,
 → umowa darowizny dokonana po 01.01.2007 r., 

należy dostarczyć także zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione spod opodatkowania lub, że podatek został już uiszczony lub, że zobowiązanie podatkowe na skutek przedawnienia już wygasło. 

 • Zaświadczenie o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomości. Zaświadczenie takie można uzyskać w Urzędzie Miasta lub w Urzędzie Gminy w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami lub w Wydziale Gospodarki Przestrzennej. 
 • Wypis z rejestru gruntów. W sytuacji, gdy działka ma zostać wydzielona do nowej księgi wieczystej, dodatkowo konieczny jest wyrys  z mapy ewidencyjnej. Można go otrzymać w Wydziale Geodezji w Starostwie Powiatowym albo w Urzędzie Miasta.
 • Wartość rynkowa nieruchomości.
 • Termin wydania nieruchomości.
 • Decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości – ostateczna. Jest niezbędna, gdy aktem notarialnym podział ten będzie ujawniony w księdze wieczystej. 
 • Dane osobowe obdarowanego i darczyńcy. Należy wskazać imiona i nazwiska, imiona rodziców, informację o stanie cywilnym, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego lub numer paszportu oraz numer PESEL. 

 Warto wiedzieć:

Dokumenty, których spis przedstawiliśmy powyżej, to podstawowe dokumenty niezbędne do określonych czynności notarialnych. Chętnie wyjaśnimy szczegóły i odpowiemy na pytania. W razie jakichkolwiek wątpliwości, uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Darowizna nieruchomości lokalowej z księgą wieczystą
(mieszkanie – odrębna własność) – niezbędne dokumenty

 • Numer księgi wieczystej.
 • Podstawa nabycia. To dokument potwierdzający nabycie nieruchomości gruntowej przez sprzedawcę nieruchomości. W przypadkach, gdy podstawą nabycia jest:

 → postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub,
 → akt poświadczenia dziedziczenia lub,
 → umowa darowizny dokonana po 01.01.2007 r., 

należy dostarczyć także zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione spod opodatkowania lub, że podatek został już uiszczony lub, że zobowiązanie podatkowe na skutek przedawnienia już wygasło. 

 • Wartość rynkowa nieruchomości.
 • Termin wydania nieruchomości.
 • Dane osobowe obdarowanego i darczyńcy. Należy wskazać imiona i nazwiska, imiona rodziców, informację o stanie cywilnym, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego lub numer  paszportu, oraz numer PESEL.

 Warto wiedzieć:

 Dokumenty, których spis przedstawiliśmy powyżej, to podstawowe dokumenty niezbędne do określonych czynności notarialnych. Chętnie wyjaśnimy szczegóły i odpowiemy na pytania. W razie jakichkolwiek wątpliwości, uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Darowizna spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – niezbędne dokumenty

 • Numer księgi wieczystej. Jest niezbędny, jeśli księga wieczysta została założona dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
 • Podstawa nabycia. To dokument potwierdzający nabycie nieruchomości gruntowej przez sprzedawcę nieruchomości. W przypadkach, gdy podstawą nabycia jest:

 → postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub,
 → akt poświadczenia dziedziczenia lub,
 → umowa darowizny dokonana po 01.01.2007 r., 

należy dostarczyć także zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione spod opodatkowania lub, że podatek został już uiszczony lub, że zobowiązanie podatkowe na skutek przedawnienia już wygasło. 

 • Zaświadczenie dla celów zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. To zaświadczenie  o przysługującym spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu. Można je uzyskać w Spółdzielni Mieszkaniowej.
 • Wartość rynkowa lokalu.
 • Termin wydania lokalu.
 • Dane osobowe obdarowanego i darczyńcy. Należy wskazać imiona i nazwiska, imiona rodziców, informację o stanie cywilnym, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego lub nr paszportu, oraz PESEL.

Warto wiedzieć:

Dokumenty, których spis przedstawiliśmy powyżej, to podstawowe dokumenty niezbędne do określonych czynności notarialnych. Chętnie wyjaśnimy szczegóły i odpowiemy na pytania. W razie jakichkolwiek wątpliwości, uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.