Umowa o dział spadku

Akty notarialne Tychy

Sporządzanie umów i aktów notarialnych w komfortowych warunkach, odpowiadając na wszystkie wątpliwości i pytania zainteresowanych stron.

Poniżej przedstawiamy zakres dokumentów oraz wytyczne do ich przygotowania. Poprawne przygotowanie dokumentacji w dłuższej perspektywie pozwoli oszczędzić czas i sprawi, że cała procedura przebiegnie sprawniej.

Dbamy także o warunki przygotowywania aktów notarialnych. Opracowujemy je w naszych gabinetach, poświęcając na rozmowę tyle czasu, ile potrzebuje Klient. Chętnie odpowiadamy także na wszystkie pytania – doskonale rozumiemy, że mogą pojawić się wątpliwości.

Dział spadku nieruchomości gruntowej – niezbędne dokumenty

 • Numer księgi wieczystej.
 • Postanowienie o stwierdzeniu nabyciu spadku (prawomocne) lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia.
 • Zaświadczenie Urzędu Skarbowego. Zaświadczenie potwierdza, że nabycie spadku zostało zwolnione z opodatkowania, lub że podatek został już uiszczony, lub że zobowiązanie na skutek przedawnienia wygasło. 
 • Zaświadczenie o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomości. Zaświadczenie takie można uzyskać w Urzędzie Miast lub w Urzędzie Gminy w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami lub w Wydziale Gospodarki Przestrzennej.
 • Wypis z rejestru gruntów. Jeśli działka będzie miała zostać wydzielona do nowej księgi wieczystej, dodatkowo należy uzyskać wyrys z mapy ewidencyjnej. Można go uzyskać w Wydziale Geodezji w Urzędzie Miasta lub w Starostwie Powiatowym.
 • Ostateczna decyzja potwierdzająca podział nieruchomości. Jest ona niezbędna w przypadkach, gdy aktem notarialnym podział ten ma zostać ujawniony w księdze wieczystej.
 • Wartość rynkowa nieruchomości.
 • Dane osobowe. W przypadku osób stawających do aktu notarialnego niezbędne jest podanie danych takich jak: imię i nazwisko, imiona rodziców, informacja o stanie cywilnym, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego lub paszportu oraz numer PESEL.

Warto wiedzieć:

Dokumenty, których spis przedstawiliśmy powyżej, to podstawowe dokumenty niezbędne do określonych czynności notarialnych. Chętnie wyjaśnimy szczegóły i odpowiemy na pytania. W razie jakichkolwiek wątpliwości, uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Dział spadku nieruchomości lokalowej z księgą wieczystą (odrębna własność-mieszkanie) – niezbędne dokumenty

 • Numer księgi wieczystej.
 • Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku (prawomocne) lub akt poświadczenia dziedziczenia.
 • Zaświadczenie Urzędu Skarbowego. Zaświadczenie potwierdza, że nabycie spadku zostało zwolnione z opodatkowania, lub że podatek został już uiszczony, lub że zobowiązanie na skutek przedawnienia wygasło. 
 • Wartość rynkowa lokalu mieszkalnego.
 • Dane osobowe. W przypadku osób stawających do aktu notarialnego niezbędne jest podanie danych takich jak: imię i nazwisko, imiona rodziców, informacja o stanie cywilnym, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego lub paszportu oraz numer PESEL.

Warto wiedzieć:

Dokumenty, których spis przedstawiliśmy powyżej, to podstawowe dokumenty niezbędne do określonych czynności notarialnych. Chętnie wyjaśnimy szczegóły i odpowiemy na pytania. W razie jakichkolwiek wątpliwości, uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Dział spadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – niezbędne dokumenty

 • Numer księgi wieczystej. Jest niezbędny w przypadkach, gdy dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu księga wieczysta została założona. 
 • Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku (prawomocne) lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia. 
 • Wartość rynkowa lokalu.
 • Zaświadczenie Urzędu Skarbowego. Zaświadczenie potwierdza, że nabycie spadku zostało zwolnione z opodatkowania, lub że podatek został już uiszczony, lub że zobowiązanie na skutek przedawnienia wygasło. 
 • Zaświadczenie niezbędne dla celu zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Chodzi o zaświadczenie o przysługującym spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu. Można uzyskać je we właściwej spółdzielni mieszkaniowej. 
 • Dane osobowe. W przypadku osób stawających do aktu notarialnego niezbędne jest podanie danych takich jak: imię i nazwisko, imiona rodziców, informacja o stanie cywilnym, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego lub paszportu oraz numer PESEL.

Warto wiedzieć:

Dokumenty, których spis przedstawiliśmy powyżej, to podstawowe dokumenty niezbędne do określonych czynności notarialnych. Chętnie wyjaśnimy szczegóły i odpowiemy na pytania. W razie jakichkolwiek wątpliwości, uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.