Umowa o podział majątku

Akty notarialne Tychy

Sporządzanie umów i aktów notarialnych w komfortowych warunkach, odpowiadając na wszystkie wątpliwości i pytania zainteresowanych stron.

Poniżej przedstawiamy zakres dokumentów oraz wytyczne do ich przygotowania. Poprawne przygotowanie dokumentacji w dłuższej perspektywie pozwoli oszczędzić czas i sprawi, że cała procedura przebiegnie sprawniej.

Dbamy także o warunki przygotowywania aktów notarialnych. Opracowujemy je w naszych gabinetach, poświęcając na rozmowę tyle czasu, ile potrzebuje Klient. Chętnie odpowiadamy także na wszystkie pytania – doskonale rozumiemy, że mogą pojawić się wątpliwości.

Podział majątku nieruchomości gruntowej – wymagane dokumenty

 • Umowa majątkowa małżeńska, która wprowadza ustrój rozdzielności majątkowej małżeńskiej lub wyrok orzekający o rozwodzie (prawomocny). 
 • Numer księgi wieczystej.
 • Podstawa nabycia. Podstawę nabycia stanowi dokument potwierdzający nabycie przez małżonków nieruchomości. W sytuacjach, gdy podstawą nabycia jest:
     postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub,
   → akt poświadczenia dziedziczenia lub,
   → umowa darowizny dokonana po 01.01.2007 r. do majątku wspólnego małżonków, należy dostarczyć także zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego, które potwierdza, że nabycie jest zwolnione spod opodatkowania, lub że podatek został uiszczony, lub że zobowiązanie podatkowe wygasło na skutek upływu terminu przedawnienia.
 • Wypis z rejestru gruntów. Jest niezbędny w przypadkach, gdy działka ma zostać wydzielona do nowej księgi wieczystej dodatkowo wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej (Wydział Geodezji w Urzędzie Miasta lub w Starostwie Powiatowym). 
 • Ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości. Jest konieczna, jeśli aktem notarialnym podział  będzie ujawniony w księdze wieczystej. 
 • Zaświadczenie o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomości. Można uzyskać je w Urzędzie Miasta lub w Urzędzie Gminy w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami/Gospodarki Przestrzennej);
 • Wartość rynkowa nieruchomości.
 • Dane osobowe. W przypadku osób stawających do aktu notarialnego niezbędne jest podanie danych takich jak: imię i nazwisko, imiona rodziców, informacja o stanie cywilnym, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego lub paszportu oraz numer PESEL.

Warto wiedzieć:

Dokumenty, których spis przedstawiliśmy powyżej, to podstawowe dokumenty niezbędne do określonych czynności notarialnych. Chętnie wyjaśnimy szczegóły i odpowiemy na pytania. W razie jakichkolwiek wątpliwości, uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Podział majątku – nieruchomości lokalowej z księgą wieczystą
(mieszkanie – odrębna własność) – wymagane dokumenty

 • Umowa majątkowa małżeńska, która wprowadza ustrój rozdzielności majątkowej małżeńskiej lub wyrok orzekający o rozwodzie (prawomocny). 
 • Numer księgi wieczystej.
 • Podstawa nabycia. Podstawę nabycia stanowi dokument potwierdzający nabycie przez małżonków nieruchomości. W sytuacjach, gdy podstawą nabycia jest:
     postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub,
   → akt poświadczenia dziedziczenia lub,
   → umowa darowizny dokonana po 01.01.2007 r. do majątku wspólnego małżonków, należy dostarczyć także zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego, które potwierdza, że nabycie jest zwolnione spod opodatkowania, lub że podatek został uiszczony, lub że zobowiązanie podatkowe wygasło na skutek upływu terminu przedawnienia.
 • Wartość rynkowa lokalu mieszkalnego.
 • Dane osobowe. W przypadku osób stawających do aktu notarialnego niezbędne jest podanie danych takich jak: imię i nazwisko, imiona rodziców, informacja o stanie cywilnym, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego lub paszportu oraz numer PESEL.

Warto wiedzieć:

Dokumenty, których spis przedstawiliśmy powyżej, to podstawowe dokumenty niezbędne do określonych czynności notarialnych. Chętnie wyjaśnimy szczegóły i odpowiemy na pytania. W razie jakichkolwiek wątpliwości, uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Podział majątku – spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
– wymagane dokumenty

 • Umowa majątkowa małżeńska, która wprowadza ustrój rozdzielności majątkowej małżeńskiej lub wyrok orzekający o rozwodzie (prawomocny). 
 • Numer księgi wieczystej. Jest niezbędny w przypadkach, gdy  dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu księga wieczysta została założona.
 • Podstawa nabycia. Podstawę nabycia stanowi dokument potwierdzający nabycie przez małżonków nieruchomości. W sytuacjach, gdy podstawą nabycia jest:
     postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku,
   → akt poświadczenia dziedziczenia,
   → umowa darowizny dokonana po 01.01.2007 r. do majątku wspólnego małżonków, należy dostarczyć także zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego, które potwierdza, że nabycie jest zwolnione spod opodatkowania, lub że podatek został uiszczony, lub że zobowiązanie podatkowe wygasło na skutek upływu terminu przedawnienia.
 • Zaświadczenie dla celów zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Chodzi o zaświadczenie potwierdzające przysługiwanie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Można je uzyskać we właściwej Spółdzielni Mieszkaniowej. 
 • Wartość rynkowa lokalu.
 • Dane osobowe. W przypadku osób stawających do aktu notarialnego niezbędne jest podanie danych takich jak: imię i nazwisko, imiona rodziców, informacja o stanie cywilnym, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego lub paszportu oraz numer PESEL.

Warto wiedzieć:

Dokumenty, których spis przedstawiliśmy powyżej, to podstawowe dokumenty niezbędne do określonych czynności notarialnych. Chętnie wyjaśnimy szczegóły i odpowiemy na pytania. W razie jakichkolwiek wątpliwości, uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.