Zakres czynności

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną, a dokonane przez notariusza zgodnie z prawem czynności, mają charakter dokumentu urzędowego.

Czynności dokonywane przez moją Kancelarię to m.in.:

Sporządzanie aktów notarialnych
SPORZĄDZANIE AKTÓW POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA
SPORZĄDZANIE POŚWIADCZEŃ WŁASNORĘCZNOŚCI PODPISÓW
SPORZĄDZENIE WYPISÓW, ODPISÓW I WYCIĄGÓW DOKUMENTÓW
SPISYWANIE PROTOKOŁÓW ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW I WALNYCH ZGROMADZEŃ
SPISYWANIE PROTOKOŁÓW PRZYJĘCIA I ODRZUCENIA SPADKU ORAZ OTWARCIA I OGŁOSZENIA TESTAMENTU
SPISYWANIE INNYCH PROTOKOŁÓW NP. Z PRZEBIEGU ZDARZEŃ, LOSOWANIA NAGRÓD ITP.
PRZYJMOWANIE NA PRZECHOWANIE PIENIĘDZY, PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, DOKUMENTÓW, DANYCH NA INFORMATYCZNYM NOŚNIKU DANYCH, O KTÓRYM MOWA W PRZEPISACH O INFORMATYZACJI DZIAŁALNOŚCI PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH
SPORZĄDZANIE, NA ŻĄDANIE STRON, PROJEKTÓW AKTÓW, OŚWIADCZEŃ I INNYCH DOKUMENTÓW
DORĘCZANIE OŚWIADCZEŃ
SPORZĄDZANIE PROTESTÓW WEKSLI I CZEKÓW
SPORZĄDZANIE INNYCH CZYNNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

Czynności,
które dla Klientów
zwykle podejmuje moja kancelaria.

  • Obsługa spółek prywatnych i publicznych, w tym m.in. przygotowywanie umów spółek oraz dokonywanie wszelkich niezbędnych zmian, a także sporządzanie protokołów zgromadzeń,
  • Przygotowywanie umów deweloperskich,
  • Wsparcie w obrocie nieruchomościami i prawami spółdzielczymi,
  • Sporządzanie umów majątkowych małżeńskich,
  • Poświadczenie dziedziczenia i działy spadków.