My goal is to
help people

I am a socially responsible notary public. My professional experience results from many years of work in the notary’s office, courts and the bar. Thanks to this experience, I am very aware of human needs in the field of legal services.

↓   More

Notariusz Tychy - Ewa Strażecka
Jestem notariuszem społecznie odpowiedzialnym.
Moje doświadczenie wynika z wieloletniej pracy w notariacie, w sądach i w adwokaturze.
Dzięki temu doświadczeniu mam dużą świadomość ludzkich potrzeb w zakresie obsługi prawnej.

My Clients’ comfort has always been my priority.

Scope of activities

A notary public is appointed to perform actions which the parties are obliged to or wish to notarize. The actions performed by a notary public in accordance with the law constitute an official document.

Activities performed by my notary’s office include: