Baza wiedzy

Podstrona prezentuje omawiane przez nas tematy w zakresie obługi notarialnej pod kątem Państwa pytań oraz częstych aktów. 
Jeżeli interesuje Państwa inna czynność niż opisana poniżej prosimy a informację, a przygotujemy analogiczny materiał.

Umowa o dożywocie – LINK
Czym jest umowa o dożywocie? jakie daje możliwości, a jakie niesie konsekwencje?

Poświadczenie własnoręczności podpisu – LINK
Jak przebiega czynność? Do czego jest wykorzystywane? Ile kosztuje? Co wymaga i obejmuje?

Podatek dochodowy po ustaniu wspólności małżeńskiej – LINK
Kiedy obowiązuje i kogo dotyczy? Zapisy w ustawie? Jaka jest wysokość podatku?

Testament notarialny – LINK
Kto może go sporządzić? Jakie są jego zalety?