Spisywanie innych protokołów np. z przebiegu zdarzeń, losowania nagród itp.

Wśród kompetencji notariusza wyróżnić możemy między innymi sporządzanie protokołów notarialnych.

Celem spisania przez notariusza protokołu jest stwierdzenie „przebiegu pewnych czynności i zdarzeń wywołujących skutki prawne”.

Z reguły przyjmuje się, że do prawnego zaistnienia każdego rodzaju czynności notarialnej wymagane jest sporządzenie dokumentu notarialnego, w tym protokołu.

Spisanie protokołu z danej czynności może nastąpić nie tylko w wypadkach przewidzianych prawem, ale również gdy taka jest wola stron.