Zachowek

Czym jest zachowek? Komu przysługuje? Kiedy się przedawnia? 
Zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem, w którym omawiamy powyższe aspekty i odpowiadamy na zadane pytania.

Zachowek to „ułamek wartości tego, co uprawniony do zachowku otrzymałby, gdyby dziedziczenie po zmarłym następowało na podstawie ustawy” lub zachowek określony jest jako „kwota pieniężna, której osoby najbliższe spadkodawcy mogą żądać od osób zobowiązanych do zapłaty zachowku. Uprawnienie do żądania zapłaty tej kwoty powstaje wtedy kiedy osoba uprawniona do otrzymania zachowku nie otrzymała należnego jej majątku za życia lub po śmierci spadkodawcy”.

Komu przysługuje zachowek?

Zgodnie z art. 991 § 1 kodeksu cywilnego osobami uprawnionymi do zachowku są zstępni spadkodawcy (dzieci, wnuki, prawnuki), małżonek oraz rodzice spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy. Ponadto prawo do zachowku przysługuje przysposobionemu i jego zstępnym, których prawo spadkowe traktuje na równi ze zstępnymi spadkodawcy.

Rodzice spadkodawcy są uprawnionymi do zachowku w dwóch przypadkach, jeżeli spadkodawca nie pozostawił wstępnych i jeżeli dziedziczyliby z ustawy w zbiegu z małżonkiem i rodzeństwem lub samodzielnie.

Zachowek nie przysługuje z kolei uprawnionemu, który został wydziedziczony, spadkobiercy uznanemu za niegodnego, małżonkowi wyłączonemu od dziedziczenia w trybie art. 940 k.c. (gdy spadkodawca z uzasadnionych przyczyn wystąpił o orzeczenie rozwodu lub separacji z jego winy) spadkobiercy, który odrzucił oraz spadkobiercy, który zrzekł się dziedziczenia. Zachowek nie przysługuje także rodzeństwu, jego zstępnym oraz dziadkom spadkodawcy.

Jeśli niegodność lub wydziedziczenie dotyczy zstępnego spadkodawcy, to do dziedziczenia zamiast niego dochodzą jego zstępni. Podobnie, gdy w umowie o zrzeczenie się dziedziczenia zawartej przez zstępnego skutki umowy ograniczono do osoby zrzekającej się. Wtedy do dziedziczenia dochodzą dalsi zstępni zstępnego spadkodawcy.
Jeśli natomiast osobą uprawnioną do zachowku jest dalszy zstępny spadkodawcy, to zgodnie z art. 996 k.c. na należny mu zachowek zalicza się również darowiznę oraz zapis windykacyjny uczynione przez spadkodawcę na rzecz jego wstępnego.
Ponadto, w myśl art. 997 Kodeksu cywilnego jeśli uprawnionym do zachowku jest zstępny spadkodawcy, to na należny mu zachowek ulegają zaliczeniu poniesione przez spadkodawcę koszty utrzymania i wykształcenia ogólnego i zawodowego pod warunkiem, że przekraczają one przeciętnej miary przyjętej w danym środowisku.
Zobowiązani do zapłaty zachowku są spadkobiercy, zapisobiercy windykacyjni i obdarowani przez spadkodawcę w drodze umowy darowizny.

Kiedy się przedawnia roszczenie o zachowek.

Roszczenie o zapłatę zachowku przedawnia się z upływem 5 lat od dnia:
– ogłoszenie testamentu – w przypadku, w którym obowiązek zapłaty zachowku jest związany z dziedziczeniem testamentowym,
– otwarcia spadku – w przypadku, w którym obowiązek zapłaty zachowku jest związany z dziedziczeniem ustawowym.

Zachowek

Czym jest zachowek? Komu przysługuje? Kiedy się przedawnia? 
Zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem, w którym omawiamy powyższe aspekty i odpowiadamy na zadane pytania.

Zachowek to „ułamek wartości tego, co uprawniony do zachowku otrzymałby, gdyby dziedziczenie po zmarłym następowało na podstawie ustawy” lub zachowek określony jest jako „kwota pieniężna, której osoby najbliższe spadkodawcy mogą żądać od osób zobowiązanych do zapłaty zachowku. Uprawnienie do żądania zapłaty tej kwoty powstaje wtedy kiedy osoba uprawniona do otrzymania zachowku nie otrzymała należnego jej majątku za życia lub po śmierci spadkodawcy”.

Komu przysługuje zachowek?

Zgodnie z art. 991 § 1 kodeksu cywilnego osobami uprawnionymi do zachowku są zstępni spadkodawcy (dzieci, wnuki, prawnuki), małżonek oraz rodzice spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy. Ponadto prawo do zachowku przysługuje przysposobionemu i jego zstępnym, których prawo spadkowe traktuje na równi ze zstępnymi spadkodawcy.

Rodzice spadkodawcy są uprawnionymi do zachowku w dwóch przypadkach, jeżeli spadkodawca nie pozostawił wstępnych i jeżeli dziedziczyliby z ustawy w zbiegu z małżonkiem i rodzeństwem lub samodzielnie.

Zachowek nie przysługuje z kolei uprawnionemu, który został wydziedziczony, spadkobiercy uznanemu za niegodnego, małżonkowi wyłączonemu od dziedziczenia w trybie art. 940 k.c. (gdy spadkodawca z uzasadnionych przyczyn wystąpił o orzeczenie rozwodu lub separacji z jego winy) spadkobiercy, który odrzucił oraz spadkobiercy, który zrzekł się dziedziczenia. Zachowek nie przysługuje także rodzeństwu, jego zstępnym oraz dziadkom spadkodawcy.

Jeśli niegodność lub wydziedziczenie dotyczy zstępnego spadkodawcy, to do dziedziczenia zamiast niego dochodzą jego zstępni. Podobnie, gdy w umowie o zrzeczenie się dziedziczenia zawartej przez zstępnego skutki umowy ograniczono do osoby zrzekającej się. Wtedy do dziedziczenia dochodzą dalsi zstępni zstępnego spadkodawcy.
Jeśli natomiast osobą uprawnioną do zachowku jest dalszy zstępny spadkodawcy, to zgodnie z art. 996 k.c. na należny mu zachowek zalicza się również darowiznę oraz zapis windykacyjny uczynione przez spadkodawcę na rzecz jego wstępnego.
Ponadto, w myśl art. 997 Kodeksu cywilnego jeśli uprawnionym do zachowku jest zstępny spadkodawcy, to na należny mu zachowek ulegają zaliczeniu poniesione przez spadkodawcę koszty utrzymania i wykształcenia ogólnego i zawodowego pod warunkiem, że przekraczają one przeciętnej miary przyjętej w danym środowisku.
Zobowiązani do zapłaty zachowku są spadkobiercy, zapisobiercy windykacyjni i obdarowani przez spadkodawcę w drodze umowy darowizny.

Kiedy się przedawnia roszczenie o zachowek.

Roszczenie o zapłatę zachowku przedawnia się z upływem 5 lat od dnia:
– ogłoszenie testamentu – w przypadku, w którym obowiązek zapłaty zachowku jest związany z dziedziczeniem testamentowym,
– otwarcia spadku – w przypadku, w którym obowiązek zapłaty zachowku jest związany z dziedziczeniem ustawowym.