Opłaty

Wynagrodzenie notariusza określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, właściwej dla danej czynności. Wynagrodzenie notariusza określa się indywidualnie w każdym przypadku. 

Rozporządzenie z dnia 28 czerwca 2004 w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej,

(Dz. U. nr 148 z 2004 poz. 1564).

W związku z dokonywanymi czynnościami notariusz jako płatnik pobiera właściwe podatki. W sytuacjach, w których w treści czynności zawiera się wniosek o wpis do księgi wieczystej, który podlega opłacie, notariusz od wnioskodawców pobierze opłatę sądową.

Jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania, o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia.

art. 6 ustawy Prawo o notariacie, (Dz.U.2008.189.1158, z późn. zm.).

Notariusz Tychy - Kontakt telefon adres

Opłaty

Wynagrodzenie notariusza określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, właściwej dla danej czynności. Wynagrodzenie notariusza określa się indywidualnie w każdym przypadku. 

Rozporządzenie z dnia 28 czerwca 2004 w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej,

(Dz. U. nr 148 z 2004 poz. 1564).

W związku z dokonywanymi czynnościami notariusz jako płatnik pobiera właściwe podatki. W sytuacjach, w których w treści czynności zawiera się wniosek o wpis do księgi wieczystej, który podlega opłacie, notariusz od wnioskodawców pobierze opłatę sądową.

Jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania, o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia.

art. 6 ustawy Prawo o notariacie, (Dz.U.2008.189.1158, z późn. zm.).